Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

Deze website wordt onderhouden door Het team van RuimteTeHuurTeKoop.nl. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. RuimteTeHuurTeKoop.nl behoudt zich het recht voor deze website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.
Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

RuimteTeHuurTeKoop.nl staat volledig achter het beschermen van onze klanten en hun persoonlijke gegevens. Het RuimteTeHuurTeKoop.nl team respecteerd hoe belangrijk privacy op het internet is en zal nooit persoonlijke informatie van klanten doorspelen aan derden. Tenzij dit moet van de wet. Indien gewenst kan er worden ingeschreven op onze nieuwsbrief. Wij zullen u dan op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Alle RuimteTeHuurTeKoop.nl leden kunnen zich uitschrijven van de nieuwsbrief, hierna zullen wij geen berichten meer sturen.

Elk bezoek aan onze website genereerd cookies. Cookies worden bewaard in het geval van een volgend bezoek. We gebruiken cookies en website statistieken om onze eigen database te bouwen.

Onze website kan linken naar andere websites van derden. Het volgen van deze links zal u leiden naar een andere website. Houdt er rekening mee dat deze websites hun eigen regels en voorwaarden hebben. Wees er zeker van dat wanneer u persoonlijke gegevens invoert deze ook persoonlijk blijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor iemand anders zijn acties.

Wij staan altijd open om te horen van onze klanten. Wij waarderen het als u informatie of kennis met ons wilt delen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze handel website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Nederlandhandel.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Nederlandhandel.nl zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website, mag niets van deze handel website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van RuimteTeHuurTeKoop.nl.
Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk of commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. RuimteTeHuurTeKoop.nl spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. RuimteTeHuurTeKoop.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze handel site verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op deze website worden geplaatst door derden en zijn geheel vrijblijvend. RuimteTeHuurTeKoop.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op deze site geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.
Beschikbaarheid

RuimteTeHuurTeKoop.nl spant zich in om deze handel website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.
Hyperlinks

Hyperlinks op deze site kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan RuimteTeHuurTeKoop.nl. RuimteTeHuurTeKoop.nl biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door RuimteTeHuurTeKoop.nl worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op deze website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar deze site verwijzen.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van deze handel website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.